1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Tytuł Diament Forbesa 2009Niezmiernie miło nam poinformować, że zdobyliśmy tytuł Diament Forbesa 2009 w kategorii małych firm.
Diamenty Forbesa to lista polskich przedsiębiorstw,  które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość. Zestawienie powstaje we współpracy z firmą Dun&Bradstreet.

W aktualnym, już trzecim z kolei rankingu, znalazły się firmy, które najbardziej dynamicznie zwiększały swą wartość w latach 2005-2007. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe, jak i wartość ich majątku. Metoda ta umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Przy tworzeniu zestawienia poddano analizie firmy, które w terminie złożyły do KRS swoje sprawozdanie finansowe za rok 2007 lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Wyeliminowano przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji, następnie wyselekcjonowano te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4 ocenianym wg ratingu Dun&Bradstreet.

Firmy w utytułowane Diamentem Forbesa podzielone są na trzy kategorie, wg przychodów ze sprzedaży w roku 2007.

  • firmy małe 5-50 mln zł
  • firmy średnie 50-200 mln zł
  • firmy duże powyżej 200 mln zł

Zestawienie Diamenty Forbesa 2009 zaprezentowane jest również w wersji ogólnopolskiej oraz w podziale na 16 województw.
Zobacz pełną listę laureatów według województw.