1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Toyota Bońkowscy "Przejrzystą Firmą"Dun and Bradstreet Polska opublikowała listę firm certyfikowanych tytułem „Przejrzysta Firma”.  Miło nam poinformować, że w ich gronie znalazła się Toyota Bońkowscy. Wyróżnienie to świadczy o rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych oraz budowaniu i propagowaniu dobrych praktyk biznesowych w tej sferze.

Certyfikaty „Przejrzysta Firma” zostały przyznane w Polsce po raz pierwszy. Uczestnikiem programu certyfikacji może być każda firma z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, która w ciągu ostatnich trzech lat z rzędu opracowała i opublikowała sprawozdanie finansowe w postaci bilansu i rachunku zysków i strat. Więcej informacji o zasadach przyznawania certyfikatu na www.przejrzystafirma.pl.

Prestiż jaki niesie certyfikat zwiększa konkurencyjność nagrodzonej firmy, jako że świadczy o uczciwości finansowej przedsiębiorstwa, które go otrzymało.  D&B nagradza takie firmy, ponieważ uważa, że lepiej promować sprawdzonych partnerów handlowych, niż firmy, które z niewiadomych względów wyników nie ujawniają. „ Jestem dumna, że  otwarta polityka informacyjna Toyota Bońkowscy została oficjalnie nagrodzona. Przykładamy dużą wagę do działania w oparciu o uczciwość finansową i transparentność procedur. Certyfikat jest tym cenniejszy, że przyznano go na podstawia niezależnej oceny.” – skomentowała nagrodę Dominika Bońkowska, właściciel firmy.